Prawo stanu kupieckiego:

 

  • pojęcie kupca w niemieckim prawie handlowym: założenie przedsiębiorstwa i zasady oznaczania działalności gospodarczej przedsiębiorcy określoną firmą,
  • oddział przedsiębiorstwa zagranicznego,
  • przedstawicielstwo w firmie: prokura i pełnomocnictwo handlowe,

 

prawo dystrybucyjne:

 

  • umowa agencyjna w Niemczech,
  • międzynarodowa umowa agencyjna,
  • prawo stałego przedstawicielstwa handlowego,
  • prawo transakcji handlowych: umowy handlowe i ogólne warunki handlowe między kupcami,
  • międzynarodowe prawo sprzedaży, w szczególności prawo o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).