Jak już wspomniano, mec. Duber w swojej praktyce kładzie szczególny nacisk na prawo karne skarbowe. Jednak jako prawnik specjalizujący się w prawie karnym, adwokat Duber z powodzeniem broni swoich Klientów także w innych sprawach karnych.

Świadczy o tym między innymi tytuł adwokata specjalisty prawa karnego, który mec. Duberowi został oficjalnie przyznany w roku 2016 przez Berlińską Izbę Adwokacką z uwagi na jego doświadczenie zawodowe.

Adwokatowi, który zdobył specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie prawa, może zostać przyznane prawo posługiwania się tytułem adwokata specjalisty. O specjalistycznej wiedzy teoretycznej i szczególnym doświadczeniu praktycznym mówi się w przypadku, gdy znacznie przekraczają one poziom tego, co zwykle zapewnia szkolenie i doświadczenie w zawodzie. Specjalistyczna wiedza teoretyczna z danej dziedziny prawa musi obejmować aspekty konstytucyjne, europejskie i praw człowieka. Kolejnym warunkiem uzyskania tytułu adwokata specjalisty jest trzyletnia praktyka i aktywność w ciągu ostatnich sześciu lat przed nadaniem tytułu.

Zdobycie specjalistycznej wiedzy teoretycznej wymaga, aby adwokat uczestniczył w specjalnym kursie dla prawników, który przygotowuje go do zdobycia takowych kwalifikacji i obejmuje wszystkie istotne obszary specjalizacji. Zdobycie szczególnego doświadczenia praktycznego w dziedzinie prawa karnego wymaga, aby adwokat osobiście poprowadził 60 spraw, w tym uczestniczył w 40 dniach rozprawy głównej przed sądem ławniczym lub sądem wyższej instancji w ciągu ostatnich trzech lat przed nadaniem tytułu.

W dziedzinie prawa karnego należy wykazać się specjalistyczną wiedzą w następujących obszarach:

  1. Metodyka i prawo obrony karnej oraz podstawy nauk pomocniczych,
  2. Prawo karne materialne, w tym prawo karne dla nieletnich, prawo karne środków odurzających, drogowe, gospodarcze i karne skarbowe;
  3. Prawo karne procesowe, w tym postępowanie w sprawach dla nieletnich i wykroczeń oraz prawo karne wykonawcze.

W Berlinie jest obecnie 240 na 3.542 adwokatów specjalistów prawa karnego w całych Niemczech (stan na 1 stycznia 2016). Obecnie w Niemczech jest 163.779 prawników wpisanych na listę adwokatów, z czego 13.944 w Berlinie (stan na 1 stycznia 2016 r.).