Prawo konkurencji dzieli się na prawo zapobiegania nieuczciwej konkurencji, tzw. prawo uczciwego obrotu oraz prawo antymonopolowe jako prawo przeciwko ograniczeniom konkurencji. W swojej praktyce kancelaria zajmuje się prawie wyłącznie prawem zapobiegania nieuczciwej konkurencji. Jest ono ujednolicone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG), uzupełnione dalszymi, szczegółowymi przepisami i ma za zadanie chronić konkurentów, konsumentów i innych uczestników rynku oraz ogół obrotu prawno-gospodarczego przed nieuczciwymi praktykami gospodarczymi. Przykładami nieuczciwych działań biznesowych są wprowadzające w błąd reklamy, łamanie tzw. zasad zachowań rynkowych, zniesławianie i uwłaczanie konkurentom lub ich produktom, plagiat itp.

Nasza praktyka adwokacka skupia się zazwyczaj na reprezentowaniu Klientów w postępowaniu napominawczym, ponieważ jest to przedsądowa procedura na początku sporu z zakresu prawa konkurencji, która zazwyczaj jest skutecznym sposobem jego zakończenia, zanim sprawa trafi do sądu. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno jako adresatów upomnienia jak i w przypadku dochodzenia swoich roszczeń na gruncie prawa konkurencji.