W sprawach z zakresu prawa upadłościowego doradzamy przede wszystkim wierzycielom w okresie poprzedzającym upadłość oraz służymy pomocą w negocjacjach i korespondencji z dłużnikiem lub w razie potrzeby przy wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika. Ponadto reprezentujemy naszych Klientów jako wierzycieli upadłościowych przy zgłaszaniu ich wierzytelności oraz w dalszym toku postępowania upadłościowego.

Doradzając dłużnikom w okresie poprzedzającym zbliżające się postępowanie upadłościowe, nasza kancelaria najczęściej zajmuje się kwestią złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez samego dłużnika i określeniem podstaw do złożenia takiego wniosku a także grożącymi konsekwencjami za jego zbyt późne złożenie. W przypadku reprezentowania dłużnika w trwającym tymczasowym bądź otwartym już postepowaniu upadłościowym główną rolę odgrywa kwestia zakresu ustawowego obowiązku dłużnika do współpracy i udzielania informacji syndykowi bądź tymczasowemu zarządcy sądowemu a także praw oraz kompetencji zarządczych dłużnika lub jego organów wykonawczych w postępowania upadłościowym.

Warto zaznaczyć, że obowiązek udzielania informacji i współpracy z syndykiem spoczywa również na członkach organów wykonawczych i nadzorczych osób prawnych oraz wspólników, którzy są zarazem osobiście odpowiedzialni za zobowiązania osoby prawnej jak i uprawnieni do jej reprezentowania. Nawet pracownicy dłużnika a także osoby faktycznie sprawujące zarząd a nie będące formalnie do tego powołane mają obowiązek udzielenia informacji i współpracy z syndykiem.