Profil zawodowy adwokata w Niemczech od lat podlega ciągłym i dynamicznym zmianom oraz procesom rozwoju i wciąż się zmienia. Działalność adwokata w postępowaniu karnym w charakterze obrońcy jest jednak nadal jednym z klasycznych i jednym z pierwotnych zadań zawodu adwokata.

Dlatego też obrona karna – obok pozostałych przedstawionych tutaj obszarów działalności kancelarii – pozostaje również niezmiennie jako jeden z głównych obszarów działalności adwokackiej mec. Piotra Dubera, założyciela kancelarii i adwokata specjalisty prawa karnego.

W swojej praktyce koncentruje się on w szczególności na prawie karnym skarbowym. Jednak jako adwokat specjalista prawa karnego mec. Duber osobiście zajmuje się także obroną karną we wszystkich innych przypadkach.

Zakres działalności obejmuje obronę karną na każdym etapie postępowania karnego, od obrony w postępowaniu przygotowawczym, przez obronę przed sądem pierwszej instancji, w postępowaniu apelacyjnym bądź rewizyjnym (kasacyjnym) po obronę w postępowaniu wykonawczym.

Jako osoba podejrzana zawsze należy pamiętać o jednej rzeczy: zawsze zdecydowanie zaleca się skorzystanie z prawa do kontaktu i konsultacji z dowolnie wybranym przez siebie adwokatem, zanim w jakikolwiek sposob odniesie się do postawionych zarzutów. Wszyscy obywatele powinni być zawsze świadomi swoich podstawowych praw do efektywnej obrony karnej.

 

Obrona prewencyjna

Poza obroną karną w sformalizowanych postępowaniach karnych i karno-skarbowych, działalność kancelarii obejmuje również unikanie ryzyk karnoprawnych w ramach tzw. obrony prewencyjnej. Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców. Chodzi o zachowanie legalności prowadzonej działalności poprzez monitorowanie przestrzegania różnych przepisów prawa na tle podziału odpowiedzialności w strukturze korporacyjnej. Celem poradnictwa prewencyjnego z zakresu prawa karnego,...

Mecenas Duber jako adwokat specjalista prawa karnego

Jak już wspomniano, mec. Duber w swojej praktyce kładzie szczególny nacisk na prawo karne skarbowe. Jednak jako prawnik specjalizujący się w prawie karnym, adwokat Duber z powodzeniem broni swoich Klientów także w innych sprawach karnych. Świadczy o tym między innymi tytuł adwokata specjalisty prawa karnego, który mec. Duberowi został oficjalnie przyznany w roku 2016 przez…