Wybrane aspekty z prawa pracy z perspektywy pracodawcy, którymi się zajmujemy to:

 • pracownicy a transgraniczne świadczenie usług,
 • delegowanie pracowników,
 • kształtowanie stosunku pracy:
  • zatrudnienie pracownika, umowa o pracę,
  • standardowe regulacje w umowie o pracę:
   • prawo pracodawcy do udzielania poleceń pracownikom,
   • praca dodatkowa,
   • zwolnienie,
   • odpowiedzialność pracownika,
   • terminy zawite,
 • umowa z pracownikiem nieetatowym,
 • umowa o zatrudnienie z dyrektorem zarządzającym,
 • umowa o pracę dla kadry kierowniczej poniżej szczebla zarządczego,
 • rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem, za porozumieniem stron.

Prawo pracy z perspektywy pracownika:

 • opiniowanie umów o pracę,
 • prawo pracodawcy do wydawania poleceń, środki dyscyplinarne pracodawcy,
 • rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem, za porozumieniem stron itp.,
 • proces przed sądem pracy: ochrona przed zwolnieniem i powództwo o ochronę przed zwolnieniem.