W doradztwie prawnym nacisk kładziony jest na prowadzenie spraw z tych dziedzin gospodarki, w których polskie firmy są szczególnie aktywne na terenie Niemiec. Oznacza to, że reprezentujemy naszych Klientów głównie w następujących obszarach: prywatne prawo budowlane, prawo transportowe i spedycyjne, prawo handlowe i dystrybucyjne, prawo internetowe / handel online, prawo pracy, prawo spółek, prawo nieruchomości, prawo konkurencji.

Zakres świadczonych usług obejmuje między innymi:

 • szeroko rozumiane doradztwo prawne:
  • udzielanie ustnych porad prawnych,
  • sporządzanie pisemnych opinii i analiz prawnych na płaszczyźnie prawa niemieckiego i polskiego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów i ogólnych warunków umów,
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami oraz organami administracji publicznej,
 • mediacja,
 • arbitraż,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych wszelkiego rodzaju, w szczególności przed sądami z zakresu sądownictwa powszechnego oraz sądów pracy,
 • reprezentacja przed wszelkimi organami administracji publicznej (zarówno przed jak i w trakcie postępowania administracyjnego).

Międzynarodowe prawo gospodarcze

Prawo budowlane

Prawo transportowe i spedycyjne

Prawo handlowe i dystrybucyjne

Prawo internetowe/ handel online

Prawo pracy

Prawo spółek

Prawo nieruchomości

Prawo konkurencji

Prawo upadłościowe

Likwidacja szkód powypadkowych