Obowiązek udostepnienia informacji zgodnie z § 5 ustawy o usługach medialnych:

Odpowiedzialnym za treść strony www.piotr-duber.de jest:

Adwokat Piotr Duber
Schloßstraße 110, 12163 Berlin,
Tel.: +493075457100
mobil:+4917649916591
fax: +493075457099
mail: kanzlei@piotr-duber.de

organ nadzorczy: Berlinska Rada Adwokacka, Littenstraße 9, 10179 Berlin

tytuł zawodowy: Rechtsanwalt ( w tłumaczeniu adwokat), nadany w Republice Federalnej Niemiec

numer identyfikacji podatkowej: DE 266933022

obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe od odpowiedzialności cywilnej: R & V Allgemeine Versicherung AG Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden

Wykonywanie zawodu adwokata regulują następujące przepisy:

Tekst jednolity powyższych przepisów znajduje się na stronie internetowej Federalnej Rady Adwokackiej w rubryce „prawo wykonywania zawodu” bądź „obowiązek udostępnienia informacji zgodnie z § 5 ustawy o usługach medialnych”:

Nota prawna, wykluczenie odpowiedzialności:

Treści prezentowane na stronie internetowej służą do ogólnego przedstawienia działalności kancelarii adwokackiej DUBER. Mimo zachowania należytej staranności przy publikacji treści znajdującej się na stronie, ze względu na ich ogólny charakter informacyjny administrator pragnie podkreślić, że nie należy rozumieć ich jako informacji o szczególnej jakości, kompletnych, aktualnych i nie pozbawionych błędów. W związku z powyższym, w ramach obowiązującego prawa wyklucza się odpowiedzialność za ewentualne błędne informacje, jeśli takowe miałyby znaleźć się na stronie.

Ponadto zwraca się uwagę na to, że informacje zamieszczone na stronie nie są poradą prawną, która charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego przypadku z osobna, uwzględniając wszystkie okoliczności przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego. W związku z powyższym, jest rzeczą zrozumiałą, że informacje zawarte na stronie ze względu na ich charakter ogólnoinformacyjny nie mogą zastąpić porady prawnej.

Mając powyższe na uwadze, kancelaria adwokacka DUBER PRAWO i PODATKI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji lub działań podjętych przez osoby, które kierowały się przy ich podejmowaniu informacjami znajdującymi się na stronie.

Wykluczenie odpowiedzialności za treść umieszczoną pod obcymi (zewnętrznymi) linkami:

Mimo ich rzetelnej kontroli, kancelaria oraz administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za treści stron znajdujących się pod obcymi linkami umieszczonymi na stronie. Za ich treść odpowiedzialni są wyłącznie ich administratorzy.