1979
urodzony w Zielonej Górze

2006
ukończenie studiów prawniczych na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim

2006-2008
aplikacje prawnicze przy Najwyższym Sądzie Krajowym w Północnej Nadrenii Westfalii (Arnsberg, Warszawa)

2009
wpis na listę adwokatów przy Berlińskiej Radzie Adwokackiej

2013
ukończenie Szkoły Polskiego Prawa na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim

2016
przyznanie przez Berlińską Rade Adwokacką tytułu adwokata specjalisty prawa karnego

2017
ukończenie studiów MBA na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Franklina w USA

2020
ukończenie kursu dla adwokata specjalisty w dziedzinie prawa podatkowego

 

języki

polski (ojczysty)
angielski

 

Wybrane praktyki i szkolenia oraz dalsze doświadczenie zawodowe

 

W roli prelegenta:

 

 1. Seminarium Zrzeszenia Polskojęzycznych Prawników: Reakcje niemieckiego i polskiego prawa pracy na otwarcie niemieckiego rynku pracy (Sopot, maj 2011)
 2. Seminarium Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników (Deutscher Anwaltverein), we współpracy z adw. Claudia Sebastiani z Berlina, „Likwidacja szkód komunikacyjnych w Polsce” (Berlin, grudzień 2014)
 3. Sympozjum na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w ramach otwartych dni i dni Erasmusa „Granice wolności słowa w prawie niemieckim w kontekście filmu „Nasze matki, nasi ojcowie“ (Frankfurt/Oder, marzec 2017)

 

W roli słuchacza:

 

 1. Prawo informatyczne: nowa bezpieczna droga: doradztwo adwokackie uwzględniające kwestie biznesowe (czerwiec 2013)
 2. Secure mobile working – prawne i techniczne compliance (czerwiec 2013)
 3. Prawo autorskie i prawo medialne: zarządzanie reputacją w Internecie – możliwości i granice ochrony osobistej (czerwiec 2013)
 4. Prawo międzynarodowe: Globalny adwokat- między regulacją a liberalizacją (czerwiec 2013)
 5. Rynek prawniczy 2030 – Kształtowanie przyszłości teraz (czerwiec 2013)
 6. Osoby trzecie jako właściciele kancelarii adwokackich: droga do nowoczesnej adwokatury, do działalności gospodarczej czy do przemysłowego doradztwa prawnego? (czerwiec 2013)
 7. Polsko-niemiecka konferencja na Uniwersytecie Europejskim Viadrina: Krajowy, międzynarodowy i globalny porządek wartości praw podstawowych (maj 2013)
 8. Arbitraż jako alternatywa dla rozwiązywania konfliktów w handlu polsko-niemieckim – konkretne korzyści dla firm niemieckich na przykładzie Polski (czerwiec 2013)
 9. Aktualne prawo karne skarbowe (wrzesień 2013)
 10. Codzienna praktyka gospodarczego prawa karnego (wrzesień 2013)
 11. Prawo ubezpieczeniowe w prawie drogowym (wrzesień 2013)
 12. Wybrane problemy regulacji wypadków drogowych (wrzesień 2013)
 13. IV. Polsko- Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki: Kultura Compliance w Polsce i w Niemczech, Tax Comliance, Export Compliance, nowoczesne metody i modele Compliance (Warszawa, listopad 2013)
 14. II. Viadrina Compliance Congress (Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odra, marzec 2014)
 15. certyfikat ukończenia kursu syndyka przy Europejskiej Grupie Doradczej (Wrocław, marzec 2014)
 16. Compliance a odpowiedzialność organów zarządczych (listopad 2014)
 17. Obrona na rozprawie głównej z uwzględnieniem rewizji (grudzień 2014)
 18. Nowoczesne strategie obronne – obrona przed sądem pierwszej instancji bez patrzenia na instancję odwoławczą? (grudzień 2014)
 19. Instytucja ugody po orzeczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (grudzień 2014)
 20. Prawo karne skarbowe: prawo materialne – specyfika procesowa – obrona (listopad 2015)
 21. Technika i taktyka przesłuchiwania świadków w sprawach z prawa drogowego i prawa karnego (grudzień 2015)
 22. Wiosenne Sympozjum Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków- Finansowe i organizacyjne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw (Szklarska Poręba, kwiecień 2016)
 23. Aktualne pytania dotyczące przestępstw oszustwa, sprzeniewierzenia i malwersacji w obrocie gospodarczym (listopad 2016)
 24. Prawo karne korupcyjne, w tym reforma prawa karnego korupcyjnego (listopad 2016)
 25. Prawo karne korupcyjne, zwłaszcza w służbie zdrowia (listopad 2016)
 26. Obrona karna z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa: strategie, kompetencje, wnioski (grudzień 2016)
 27. Status prawny oskarżonego w orzecznictwie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (październik 2017)
 28. Źródła błędów w postępowaniu karnym – rozpoznanie błędów proceduralnych, unikanie własnych błędów (listopad 2017)
 29. Prawo karne podatkowe: podatek od towarów i usług – podstawowe zagadnienia karnoskarbowe i możliwości obrony (grudzień 2017)
 30. Aktualne orzecznictwo sądów najwyższych z zakresu prawa karnego i postępowania karnego (październik 2018)
 31. Odpowiedzialność menedżerska- compliance- aspekty D&O (listopad 2018)
 32. Bieżące kierunki rozwoju w międzynarodowym prawie karnym gospodarczym i międzynarodowej procedurze karnej (listopad 2018)
 33. Analiza DNA w procesie karnym: poprawne rozumienie opinii biegłych sądowych (maj 2019)
 34. Skuteczna obrona we flocie samochodowej: kierowcy, właściciele i kierownicy ruchu (październik 2019)
 35. Skuteczna obrona w sprawach karnych skarbowych (listopad 2019)
 36. Bieżące kierunki rozwoju w prawie karnym w Internecie (październik 2020)
 37. Problemy obrony w trakcie i przed rozprawą główną (listopad 2020)
 38. Kwestia odczuwalności przy ucieczce z miejsca wypadku (listopad 2020)